Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 72 w Platerowie z dnia 15.05.2015r.

OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 72
w Platerowie
z dnia 15.05.2015 roku

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i  § 15 Uchwały    nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Łosickiego, zarządzonych na dzień 31 maja 2015 roku,   zarejestrowani zostali następujący kandydaci na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej:

  1. Szymaniuk Marian Bogdan, lat 60, wykształcenie średnie,  am. Puczyce 58, 08-210 Platerów.  
  2. Wasiluk Maciej, lat 36, wykształcenie wyższe, zam. Lipno 61A, 08-210 Platerów.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji  Wyborczej

/-/ Marcin Józef Marczuk