UWAGA !!! Zmiana numerów telefonów

UWAGA!!!
Od dnia 14 lutego 2017r. w Urzędzie Gminy w Platerowie nastąpiła zmiana numerów telefonów.
W związku z powyższym od dnia dzisiejszego obowiązują następujące numery telefonów:
 
 1. Sekretariat – Wójt Gminy – 83 357 84 47
 2. Urząd Stanu Cywilnego – 83 357 84 21
 3. Sprawy komunalne (opłaty za wodę, kanalizację, śmieci) – 83 357 80 17
 4. Planowanie przestrzenne, budownictwo, zamówienia publiczne – 83 357 84 89
 5. GZEAS – Księgowość – 83 359 10 02
 6. GZEAS – Kierownik – 83 359 10 03
 7. Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 83 359 10 06
 8. Gospodarka Gruntami i ochrona gruntów – 83 359 10 11
 9. Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i informatyka – 83 359 10 12
 10. Działalność gospodarcza, Rada Gminy – 83 359 10 16
 11. Wymiar podatków – 83 359 10 17
 12. Kasa – 83 359 10 18
 13. Skarbnik – 83 359 10 07
 14. Księgowość budżetowa – 83 359 10 08
 15. Księgowość podatkowa – 83 359 10 09
 16. FAX - 83 359 10 19