Pierwsza sesja Rady Gminy I/2014

W dniu 28 listopada w budynku Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji Rady Gminy w Platerowie. Zgodnie z protokołem Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów przeprowadzonych 16 listopada 2014r. we wszystkich 15 jednomandatowych okręgach wybrani zostali radni którzy podczas dzisiejszej sesji otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie.

Skład nowej Rady Gminy w Platerowie przedstawia się następująco:

 • Wiktor Baranow
 • Krzysztof Częstochowski
 • Iwona Hawryluk
 • Dariusz Kazun
 • Kazimierz Tadeusz Kinowski
 • Adam Kowalczyk
 • Leszek Michalak
 • Lucjan Iwaniuk
 • Małgorzata Elżbieta Musiolik
 •  Urszula Stanisława Szewczuk
 • Euzebiusz Adam Tobota
 • Irena Warczyk
 • Maciej Wasiluk
 • Agata Wawryniuk
 • Jadwiga Zupkowicz

Jako senior obrady otworzył Kazimierz Kinowski, następnie przekazał głos Przewodniczącemu Gminnej komisji Wyborczej w Platerowie który wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze, po czym wszyscy Radni złożyli ślubowanie. Kolejnym punktem obrad było wybranie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. W głosowaniu tajnym Przewodniczącym wybrany został P. Dariusz Kazun, natomiast wiceprzewodniczącym wybrano Pana Lucjana Iwaniuka. Kolejnym punktem było wręczenie zaświadczenia o wyborze dla Wójta – którym na kolejną kadencje wybrany został Pan Jerzy Garucki, który po odebraniu zaświadczenia złożył ślubowanie.