Konkurs dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

Plakat konkursu na rymowanke