slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OBWIESZCZENIE

Rolnicy z Gminy Platerów, w gospodarstwach których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

–PRZYMROZKI WIOSENNE-

mogą składać wnioski o oszacowanie szkód, dostępne w Urzędzie Gminy w Platerowie oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Platerowie (pokój nr 11) w nieprzekraczalnym terminie

od 17 maja 2024 r. do 27 maja 2024 r.

 

UWAGA:

-do wniosku należy dołączyć: kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2024 r., kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone), kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stada bądź paszportu.

-przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich.

-do czasu przeprowadzenia lustracji przez komisję w miejscu wystąpienia szkód obowiązuje zakaz zbioru uprawy.

Wójt Gminy

/-/ Jerzy Garucki

 

turnusy rehab naglowek

 

W okresie wakacji 2024 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

banerek_unia.png

 

Gmina Platerów ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

Cel partnerstwa:
wspólne przygotowanie i realizacja projektu skierowanego do uczniów oraz nauczycieli w Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego w Górkach i Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Platerowie, dla których Gmina Platerów pełni funkcję organu prowadzącego, w związku z naborem wniosków o dofinansowanie projektów nr FEMA.07.02-IP.01-012/24 przeprowadzanym w sposób konkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie FEMA.07.02 Wzmocnienie kompetencji uczniów, ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej. Wspólna realizacja projektu jest uzależniona od otrzymania środków finansowych. Partnerem wiodącym powyżej opisanego projektu będzie Gmina Platerów.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenieo otwartym naborze partnera

2. Załącznik Nr 1

3. Załącznik Nr 2

 

4. Informacja o wyborze partnera - kliknij aby pobrać

5. Sprostowanie informacji - kliknij aby pobrać

Strona 2 z 31

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl