Jak postepować w przypadku znalezienia padłego dzika?

ulotka asf