Rozporządzenie nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2017r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego, siedleckiego i sokołowskiego.