Rozporządzenie nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. dot. ASF na terenie powiatów łosickiego i siedleckiego.