Informacja ARiMR z dnia 03.08.2017r. w sprawie rekompensat dla rolników na obszarze objetym programem bioasekuracji