Wprowadzenie czerowej strefy ASF !!!

           W dniu 3 maja 2017 roku w Dzienniku Urzędowym UE L 114 została opublikowana decyzja  2017/767 z dnia 28 kwietnia 2017 roku zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
Zgodnie z tą decyzją do obszaru objętego ograniczeniami została dołączona południowa część gminy Platerów (powiat łosicki, woj. mazowieckie) od linii kolejowej nr 31 (Czeremcha- Siedlce).

1. DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/767 z dnia 28 kwietnia 2017 r.DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/767 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

2. Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF). Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)

3. Obszary objęte ograniczeniami - mapa

4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach