Komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach informuje hodowców świń na terenie powiatu łosickiego, że począwszy od 22 lutego 2014r. Lekarze weterynarii rozpoczęli wizytacje gospodarstw potencjalnie utrzymujących świnie. W trakcie kontroli tych gospodarstw dokonywany jest spis zwierząt w nich utrzymywanych oraz oceniana jest zdrowotność świń ze szczególnym uwzględnieniem objawów nasuwających podejrzenie Afrykańskiego Pomoru Świń.

Niniejsze działania służą rozpoznaniu sytuacji zdrowotnej świń na terenie powiatu łosickiego i jak najszybszemu złagodzeniu środków zarządzonych w związku z wyznaczeniem powiatu łosickiego jako obszar zakażony afrykańskim pomorem świń.

Informacje przygotował
Bogusław Kuśmierczyk
p.o. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach