slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

WYKAZ G. 6845.1.2017 NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do WYDZIERŻAWIENIA:

Platerów dn. 08.02.2017 r.

G. 6845.1.2017

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  WYDZIERŻAWIENIA:

    Na podstawie art.13 ust.1,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2016 r,   poz. 2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Uchwały  Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy  niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/
WÓJT GMINY PLATERÓW


podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYDZIERŻAWIENIA niżej wymienione nieruchomości gminne:

 

 1. Obręb  RUSKÓW gmina Platerów:
  Działka rolna oznaczona nr 660/1  o pow. 1,75 ha (R.IIIb.0,20, R.IVa.0,68, R.V.0,87 ha), przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy –
  teren upraw  polowych i ogrodniczych (symbol 13RP), wpisana ko księgi wieczystej  SI2S/00018880/8.
  Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego 10 q pszenicy rocznie.

 2. Obręb  MĘŻENIN gmina Platerów:
  Działka rolna oznaczona nr 320/4 o pow. 0,015 ha (dr),
  przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy –
  teren zabudowy letniskowej (symbol B5ML), wpisana do księgi wieczystej  SI2S/00018892/5.
   Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego 0,50 q pszenicy rocznie     

Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomościach:

Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów

Nieruchomość wykazana w pkt.1 zostanie wydzierżawiona w trybie przetargu, którego termin i warunki zostaną podane do publicznej  wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Nieruchomość wykazana w pkt 2 zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną ustalone w umowie.

Uwaga!  

 1. Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt dzierżawcy nieruchomości.
 2. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania nieruchomości wg zasad prawidłowej gospodarki rolnej.
 3. Opłaty niezależne od  właściciela   pokrywa dzierżawca.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości –  2017 rok.
 5. Planowany okres dzierżawy 5 lat.
 6. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do  sprzedaży dzierżawca nie korzysta z prawa pierwokupu.

Wykaz  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie.
Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie  pokój nr 11  przyjmuje zastrzeżenia  i  wnioski.                    
Wykaz wywieszono w dniu 08 lutego 2017 r.

Wójt Gminy
Jerzy Garucki

button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl