slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G. 7145.1.2014

Platerów dn. 02.01.2014 r

G. 7145.1.2014
W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  wynajęcia:

                Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 661 z zm. /
W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W

podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA niżej wymieniony lokal stanowiący własność gminy:

 

 

1. Lokal użytkowy o pow. 23,09 m2, na prowadzenie gabinetu dentystycznego w budynku gminnym-  Ośrodku Zdrowia  w Platerowie, ul. Koscielna nr 17

Numer działki: 80  

Powierzchnia działki: 0,19 ha

Opis nieruchomości:  Nieruchomość  jest zabudowana budynkiem  Ośrodka Zdrowia   Lokal wyposażony  w inst, elektyczną, wodociągowo- kanaliz , c.o

Przeznaczenie nieruchomości według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Usługi zdrowotne

Wysokość czynszu w zł za 1 miesiąc: 248,09  brutto+ opłaty niezależne od właściciela.

Stawka VAT w %:  nie dotyczy

Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomości:  Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów

Uwagi: Najem na czas  oznaczony do lat 3. Zawarcie umowy bez przetargu.

 

Uwaga! 
Najem zostanie nawiazany jako kontynuacja prowadzenia gabinetu dentystycznego.
Wykaz  wywieszono w dniu 02 stycznia 2014 roku, na okres 21 dni,  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie.

                                                                                                           Wójt  Gminy Platerów
                                                                                                               Jerzy Garucki

button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl