Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXXI.199.2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Platerów.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych, załączonego do niniejszego zaproszenia.

 

Poniżej znajdą wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące postepowania:

1. Zaproszenie do udziału w konkursie (wer PDF)

2. Zaproszenie do udziału w konkursie (wer DOCX)

3. Pakiet informacyjny

4. Uchwała Nr XXXI.199.2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 września 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

5. Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Platerów Nr XXIV.163.2016 z dnia 9 grudnia 2016r.Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Platerów Nr XXIV.163.2016 z dnia 9 grudnia 2016r.

6. Uchwała nr XXIV.162.2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026

7. Uchwała Nr XXXI.200.2017 Rady Gminy Platerów z dnia 8 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2029

8. Uchwała Nr XXXI.201.2017 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 wrzesnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

9. Uchwała Nr Si.133.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016r.

10. Uchwała Nr Si.5.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2017r.

11. Uchwała Nr Si.184.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2017r.

12. Uchwała Nr Si.318.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 września 2017r.

13. Bilans z wykonania budżetu Gminy Platerów sporządzony na dzień 31.12.2016r.

14. Bilans z wykonania budżetu Gminy Platerów sporządzony na dzień 31.12.2015r.

15. Sprawozdania za 2014r.

16. Sprawozdania za 2015r.

17. Sprawozdania za 2016r.

18. Sprawozdania za 2 kwartały 2017r.

19. Oświadczenie o nie poręczaniu kredytów ani pożyczek.