Przetarg nieograniczony GK.KO.ZP.271.01.2018

Nr sprawy: GK.KO.ZP.271.01.2018

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Ostromęczyn, Ostromęczyn Kolonia, Hruszniew – I etap”.

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowościach Ostromęczyn, Ostromęczyn Kolonia i Hruszniew.

Zakres zadanie obejmuje:

 • Kanał grawitacyjny z rur litych PVC200 mm SN8 odc. od przepompowni P-1 do ST-23.

od przepompowni P-2 do ST-39 oraz 6m w Hruszniewie L - 478m

 • Studnie betonowe ø 1200mm - 5szt
 • Studnie systemowe ø 425mm - 4szt
 • Rurociąg tłoczny ø125mm L - 2721m
 • Rurociąg tłoczny ø63mm L - 20m
 • Studnia betonowa rozprężna ø 1200mm - 2szt
 • Studnia betonowa czyszcząca ø 1200mm - 7szt
 • Przyłącza kanalizacyjne z rur litych PVC160 SN8 - 35m /4szt
 • Przewiert ø315mm L - 8m
 • Przewiert ø200mm L - 24m
 • Przewiert ø100mm L -7m
 • Rury osłonowe ø355 mm L - 9m
 • Rury osłonowe ø225 mm L - 35m
 • Przepompownie ścieków P-1 i P-2 z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem 2kpl
 • Przepompownia przydomowa z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem - 1kpl

Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, której Wykonawcy złożą ofertę.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz)

3. Załacznik Nr 7 do SIWZ (pobierz)

4. Specyfikacja techniczna (pobierz)

5. Projekty budowlane ( pliki spakowane do formatu ZIP) (pobierz)

    W związku z trudnościami z rozpakowaniem archiwum ZIP przez zainteresowane osoby zamieszczamy wyodrębnione z powższego pliki gotowe do bezpośredniego pobrania:

       5.1  Mapy (pobierz)

       5.2  Profile  (pobierz)

       5.3  Projekt budowlany (pobierz)

       5.4  Wypis z planu (pobierz)

       5.5  Uzgodnienia (pobierz)

6. Przemiar robót (pobierz)

7. Dokumentacja pompowni:

     Pompownia P-1 - Parametry pompowni (pobierz)

     Pompownia P-1 - Elementy układu tłocznego (pobierz)

     Pompownia P-1 - Zbiornik (pobierz)

     Pompownia P-1 - Wykres (pobierz)

     Pompownia P-2 - Parametry pompowni (pobierz)

     Pompownia P-2 - Elementy układu tłocznego (pobierz)

     Pompownia P-2 - Zbiornik (pobierz)

     Pompownia P-2 - Wykres (pobierz)

8. Pytania i wyjasnienia związane z postepowaniem z dnia 04.05.2018r. (pobierz)

9. Informacja z sesji otwarcia ofert (pobierz)

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz)