slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

INFORMACJA O WYNIKU GP.EE.ZP.271.2.3.2015

Platerów 30.09.2015r.

GP.EE.ZP.271.2.3.2015

Nazwa Zamawiającego: GMINA PLATERÓW
Ulica: 3  Maja  5
Kod:  08-210  
Miejscowość: Platerów

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8.

Numer sprawy: GP.EE.ZP.271.2.2015

Nazwa zadania: „Terenowa edukacja ekologiczna – szlak konny „Konno po gminie Platerów””.

 

GMINA PLATERÓW informuje, że w wyniku postępowania wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

Bogdan Gorzelski Reklama & Poligrafia, 17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa 14

Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna z treścią Ogłoszenia o zamówieniu i w oparciu o przyjęte w nim kryteria oceny ofert (100% cena) uzyskała największą liczbę punktów -  100 punktów podczas przeprowadzonej przez Zamawiającego oceny ofert.

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.Nazwa wykonawcyAdres wykonawcyPrzyznana punktacja
1. Flesz Studio
Tomasz Kenig
Królikowo 6
11-015 Olsztynek
92,41 pkt
2. Usługi Ogólnobudowlane i Stolarskie
Janusz Przytarski
Kamierowo 46
83-250 Skarszewy
51,30 pkt
3. Agencja Reklamowo – Marketingowa
Sylwiusz Gruś
ul. Wilcza 8/1
56-120 Brzeg Dolny
81,11 pkt
4. IDP INTERSIGN
Marek Józefiak
ul. M. Skłodowskiej – Curie 6
90-505 Łódź
71,57 pkt
5.

Bogdan Gorzelski
Reklama & Poligrafia
ul. Pałacowa 14
17-300 Siemiatycze
100,00 pkt
6. Webicon
Lesław Kryczałło
ul. Kasztanowa 29A
09-410 Płock
99,33 pkt
7. Usługi ogrodniczo – porządkowe WW-Serwis
Waldemar Winiarski
Tyniec nad Ślęzą
ul. Cicha 1a
55-040 Kobierzyce
26,07 pkt


Dziękuję za złożenie oferty.

Osoba do kontaktów:

stanowisko                     Podinspektor ds. dróg, zagospodarowania przestrzennego i środowiska
imię i nazwisko               Katarzyna Kowalczuk
tel.                                 83  357 - 84 - 89       
fax.                                83  357 - 84 - 47       
w terminach                    w godzinach pracy zamawiającego od 7:30 do 15:30

Jerzy Garucki
___________________
Wójt Gminy Platerów

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl