slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INR.ZP.OO.271.01.2015


Numer sprawy: INR.ZP.OO.271.01.2015
                                                                                                              Platerów, dn. 15.01.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: INR.ZP.OO.271.01.2015.. Nazwa zadania:  Dostawa oleju opałowego dla kotłowni olejowych na terenie gminy Platerów na rok 2015.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Petrodom Venna sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Ul. Sidorska   61
21 - 500 Biała Podlaska

Uzasadnienie wyboru:  W prowadzonym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Oferta opracowana jest prawidłowo i jest zgodna z warunkami podanymi w SIWZ.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2015-01-21.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

1    Petrodom Venna sp. z o.o.Spółka Komandytowa
    Ul: Sidorska  61 ; 21-500 Biała Podlaska    
Kryt cena                  – 90 pkt.
Kryt termin płatności – 10 pkt.

Razem. Cena+termin   – 100 pkt


button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl