slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie o zamówieniu INR.ZP.OO.271.01.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  INR.ZP.OO.271.01.2015, Nazwa zadania:  Dostawa oleju opałowego dla kotłowni olejowych na terenie gminy Platerów na rok 2015.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)   GMINA PLATERÓW  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oleju opałowego.

 

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb kotłowni olejowych na terenie gminy Platerów.
1.Urząd Gminy w Platerowie          -     pojemność zbiorników       -   2000 l
2.Szkoła w Platerowie                  -      pojemność zbiorników      -  4500 l
3.Przedszkole w Platerowie          -      pojemność zbiorników      -  3000 l
4.Biblioteka w Platerowie              -      pojemność zbiorników     -  3000 l
5.Szkoła w Górkach                    -      pojemność zbiorników     - 15 000 l
6.Szkoła w Lipnie                        -       pojemność zbiorników    -   3000 l
7.Ośrodek Zdrowia w Hruszniewie   -  pojemność zbiorników     -   2000 l
8.Szkoła w Ruskowie.                     -  pojemność zbiorników     -   4500 l

  Ogółem przewidywana ilość do tankowania w okresie do 31.12.2015 r. - 100 000 litrów


Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. Wzór oferty
2.Formularz cenowy
3.Wzór umowy
4.Oświadczenie z art. 22 ustawy PZP
5.Oświadczenie z art. 24 ustawy PZP
6.Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
7.Wykaz sprzętu
8.Wykaz osób do kontaktu z Zamawiającym
9.Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.
10. Pełna treść ogłoszenia

11. Treść SIWZ

 

 

button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl