slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INR.ZP.ONiB.271.01.2014

INR.ZP.ONiB.271.01.2014
Platerów   2014-12-29
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  INR.ZP.ONiB.271.01.2014 Nazwa zadania:   Sukcesywny zakup  materiałów pędnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych Gminy Platerów  i jednostek OSP

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

nazwa wykonawcy: PetroDom  Venna , spo. z o.o. ; spółka komandytowa
ulica:  Sidorska  61  ; Biała Podlaska
Kod: 21 - 500 , Miejscowość: Biała  Podlaska 


Uzasadnienie wyboru:  W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Złożona oferta spełnia wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2014-12-31.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Przyznana punktacja w trakcie oceny ofert.

1

Petrodom  Venna ; sp.  Z o.o. ; spółka komandytowa

Ul: Sidorska  61 ; Biała  Podlaska ; 21-500 Biała Podlaska

100 , 00 pkt.

button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl