slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

ZAPYTANIE OFERTOWE MP. 0420.I. 4.2014

kapital ludzki gzeas
Platerów, dnia 24 listopada 2014r.

MP. 0420.I. 4.2014
 

ZAPYTANIE OFERTOWEdla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 EURO

na dostawę materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

  Zamawiający
Gmina Platerów
Ul. 3 Maja 5
08-210 Platerów
Tel./fax 83 357 84 62
NIP 537 00 20 144
Regon 030 237 641

Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30.000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.). Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującą zasadą konkurencyjności w ramach projektu POKL.

Wykaz załączników :


  1. formularz ofertowy – załącznik nr 1
  2. formularz cenowy – załącznik nr 2
  3. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 3
  4. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4
  5. wzór umowy – załącznik nr 5

    6. Pełna treść zapytania ofertowego

button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl