slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Protokół z otwarcia ofert MP. 0420. I. 2. 2014

kapital ludzki gzeas

MP. 0420. I. 2. 2014

Protokół otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu na dostawę materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”


Zamawiający :
Gmina Platerów  ul. 3 Maja 5   08 – 210 Platerów
tel./fax 83 357 84 62
NIP : 5370020144
REGON : 030237641

Ostateczny termin składania ofert określono na dzień 21 listopada 2014r. do godz. 12.00.
W dniu 21.11. 2014r. o godz. 12.30 dokonano otwarcia złożonych ofert. W postępowaniu złożono następujące oferty :

Nr oferty

(wg daty wpływu)

Data wpłynięcia oferty

Nazwa oferenta

Nr zadania

Proponowana cena brutto

1

20.11.2014r.

Enigma Monika Banaszczyk, Kobylin 25C 05-600 Grójec 3

2.256,00

2

20.11.2014r

Enigma Monika Banaszczyk, Kobylin 25C 05-600 Grójec 5

2.430,00

3

21.11.2014r.

CHEC-SPORT Anna Chęć
ul. Smołki 4  41-700 Ruda Śląska
1

1.864,00

4

21.11.2014r

CHEC-SPORT Anna Chęć
ul. Smołki 4  41-700 Ruda Śląska
3

1.843,00

5

21.11.2014r

CHEC-SPORT Anna Chęć
ul. Smołki 4  41-700 Ruda Śląska
4

1.721,00

6

21.11.2014r

CHEC-SPORT Anna Chęć
ul. Smołki 4  41-700 Ruda Śląska
5

2.136,00

7

21.11.2014r

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Graniczna 46  93-428 Łódź
3

1.426,73

8

21.11.2014r

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Graniczna 46  93-428 Łódź
1

1.581,66

Na tym protokół zakończono.
Platerów, dnia 21 listopada 2014r.

button 2

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl