slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Platerów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:  Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Platerów.


Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)  Gmina  Platerów  zawiadamia o wszczęciu postępowan7a o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Specyfikacja techniczna

4. Część rysunkowa do specyfikacji technicznej (uwaga plik wymaga rozpakowania )

(uwaga plik wymaga rozpakowania )

6. Przedmiar robót

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

8. Wykaz robót

9. Wykaz osób

10. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

11. Projekt umowy

12. Pytania i odpowiedzi związane z postępowaniem

13. Formularz ofertowy

14. Oświadczenie z art. 22

 

 


 

 

button wybory samorzad 2018

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl