slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE INR.ZP.271.01.2014


Platerów, 2014-06-26

Numer sprawy: INR.ZP.271.01.2014


OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE


o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy INR.ZP.271.01.2014, nazwa zadania: „Dostawa materiałów budowlanych do remontu Świetlicy Wiejskiej w Chłopkowie”.

W związku z planowanym zakupem GMINA PLATERÓW prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:


Przedmiotem niniejszego postępowania jest
dostawa materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej w Chłopkowie. Szczegółowy wykaz materiałów stanowi załącznik nr. 2 do oferty - formularz cenowy

wspólny Słownik Zamówień:
44110000-4    Materiały konstrukcyjne
44111000-1    Materiały budowlane


Termin wykonania zamówienia:
  2014-07-31
  Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.  

  Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium    Waga
Najniższa cena    100%

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2014-07-07 do godz. 9:30
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Platerowie
ul. 3 Maja 5
08-210 Platerów
Pokój nr: 15

Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 83 357 84 47 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.platerow.com.pl
oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: przesłane w formie elektronicznej lub pocztą w przypadku nie posiadania poczty elektronicznej


Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko        Podinspektor ds. inwestycji
imię i nazwisko    Błażej Obzejta     
tel.            83 357 84 89
fax.             83 357 84 47     
w terminach         od 7:30 do 15:30

 

Załączniki:
  Wzór oferty
  Formularz cenowy
  Oświadczenie o spełnieniu warunków 

Pełna treść ogłoszenia

 
Jerzy Garucki - Wójt Gminy Platerów

 

 

UWAGA:

 

button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl