slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Informacja o wyniku postępowania GP.EE.271.1.2014

Platerów 24.06.2014r.

GP.EE.271.1.2014

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy GP.EE.271.1.2014, nazwa zadania: "Poszerzenie bazy Zielonej Szkoły w Platerowie -  utworzenie ścieżki przyrodniczo - ekologicznej".
 

GMINA  PLATERÓW  informuje, że w wynika postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty częściowe złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Nazwa Wykonawcy
1

Tablica interaktywna do wnętrz  pn: - Jakie to drzewo? Szt.1 Puls-Art. Jolanta Buzanowska, ul. Wojska Polskiego 15, 78-320 Połczyn Zdrój
2

Tablica  z folią antygraffiti UV: pn:
- Owady,
- Owocowe strategie,
- Ptasi budzik
Szt.3 PROMEDIA Ewa Jędrychowska –Matusik, ul. Bracka 2, 15-239 Białystok
3

Tablica interaktywna na ścieżkę edukacyjną z obracanymi tabliczkami pn.:

- Poznajmy zwierzęta
- Jaki to ptak?
- Jaki to grzyb?
- Ptaki drapieżne
- Ile czasu potrzeba na degradację w środowisku?
- Gady i płazy
- Czyj to ślad
- Jakie to drzewo?
Szt.8

Puls-Art. Jolanta Buzanowska, ul. Wojska Polskiego 15, 78-320 Połczyn Zdrój

4 Gra  edukacyjna kostki wiedzy Szt.1 Puls-Art. Jolanta Buzanowska, ul. Wojska Polskiego 15, 78-320 Połczyn Zdrój
5 Dendrofon  na ścieżkę edukacyjną

Szt.1

Puls-Art. Jolanta Buzanowska, ul. Wojska Polskiego 15, 78-320 Połczyn Zdrój
6 Witacz na ścieżkę edukacyjną Szt.1 Puls-Art. Jolanta Buzanowska, ul. Wojska Polskiego 15, 78-320 Połczyn Zdrój
7 Zegar słoneczny z kamienia Szt.1 PROMEDIA Ewa Jędrychowska –Matusik, ul. Bracka 2, 15-239 Białystok
8 Zbiór typów petrograficznych szt.1 PROMEDIA Ewa Jędrychowska –Matusik, ul. Bracka 2, 15-239 Białystok
9 Gra edukacyjna  pn. ”leśne koło fortuny” Szt. 1 Puls-Art. Jolanta Buzanowska, ul. Wojska Polskiego 15, 78-320 Połczyn Zdrój
10 Deska pomiaru pn. „leśna skocznia” Szt. 1 Puls-Art. Jolanta Buzanowska, ul. Wojska Polskiego 15, 78-320 Połczyn Zdrój

Z Wykonawcami tymi zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Dziękuję za złożenie oferty.

osoba do kontaktów:
stanowisko                 Pomoc administracyjna
imię i nazwisko           Katarzyna Kowalczuk          
tel.                               83  357 - 84 - 89       
fax.                               83  357 - 84 - 47       
w terminach               w godzinach pracy zamawiającego od 7:30 do 15:30

____________________________________

Wójt Gminy Platerów, Jerzy Garucki

button 2

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl