slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PLANOWANYM ZAKUPIE

Gmina Platerów
3 Maja 5
08-210 Platerów

Platerów, 2014-06-18

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PLANOWANYM ZAKUPIE

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o planowanym zakupie numer sprawy: GP.EE.271.1.2014 zamieszczonego na stronie w dniu 13.06.2014r.

 

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Platerów, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów, tel. 83 357-84-47, fax. 83 357-84-47

ZMIANY W OGŁOSZENIU

Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę: (tabela L.p.1 Kolumna - Typ i opis głównych parametrów technicznych)

W ogłoszeniu jest: Szerokość 150cm, wysokość 100cm – z dwunastoma obracanymi tabliczkami zamkniętymi w ramie i czterema przekrojami pni, wykonana z drewna dębowego sezonowanego zaimpregnowanego dwukrotnie w kolorze brązu.

W ogłoszeniu powinno być: Szerokość 80cm, wysokość 60cm – z dwunastoma obracanymi tabliczkami zamkniętymi w ramie i czterema przekrojami pni, wykonana
z drewna dębowego sezonowanego zaimpregnowanego dwukrotnie w kolorze brązu.

Ponadto w pkt. 1 pod tabelą dodaje się zapis: Dopuszcza się nieznaczne zmiany wymiarów (do 15cm) oraz materiałów nie zmieniające jakości, charakteru i przekazu zakresu zamówienia.

W związku z powyższą zmianą termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 2014-06-24 do godz. 9:00.

 

Pozostałe zapisy OGŁOSZENIA O PLANOWANYM ZAKUPIE pozostają bez zmian.

UWAGA – powyższe zmiany należy wprowadzić we wszystkich dokumentach dotyczących w/w postępowania. Niezastosowanie się skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

____________________________________

Wójt Gminy Platerów Jerzy Garucki

button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl