slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE GP.EE.271.1.2014

Platerów, 2014-06-13
Numer sprawy: GP.EE.271.1.2014

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE


o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego
w art. 4 pkt. 8, numer sprawy GP.EE.271.1.2014, nazwa zadania: Poszerzenie bazy Zielonej Szkoły w Platerowie - utworzenie interaktywnej ścieżki przyrodniczo - ekologicznej.

W związku z planowanym zakupem Gmina Platerów prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: utworzenia interaktywnej ścieżki przyrodniczo- ekologicznej

Przedmiotem niniejszego postępowania jest:

  Poszerzenie bazy Zielonej Szkoły - utworzenie interaktywnej ścieżki przyrodniczo - ekologicznej zlokalizowanej przy Zespole Placówek Oświatowych w Platerowie, ul. Siedlecka 7,
08-210 Platerów, dz. nr 276 i nr 275.

1.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę :

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

Typ i opis głównych parametrów technicznych

1

Tablica interaktywna do wnętrz  pn: - Jakie to drzewo?

Szt.1

Szerokość 150cm, wysokość 100cm –  z dwunastoma obracanymi tabliczkami zamkniętymi w ramie i czterema przekrojami pni, wykonana z drewna dębowego sezonowanego zaimpregnowanego dwukrotnie w kolorze brązu.

2

Tablica  z folią antygraffiti UV: pn:

-Owady,

- Owocowe strategie,

- Ptasi budzik

Szt.3

Szerokość 150cm, wysokość 100cm – wykonane na nośniku PCV w oprawie drewnianej. Nadruk wykonany metodą druku solventowego, dodatkowo zabezpieczony folią antygraffiti.

3

Tablica interaktywna na ścieżkę edukacyjną z obracanymi tabliczkami pn.:

- Poznajmy zwierzęta

- Jaki to ptak?

- Jaki to grzyb?

- Ptaki drapieżne

- Ile czasu potrzeba na

degradację w środowisku?

- Gady i płazy

- Czyj to ślad

- Jakie to drzewo?

Szt.8

Wymiary stelaża - szerokość 198cm, wysokość 202cm do tablic 100x150cm, szer. kantówki 12 cm––  z dwunastoma obracanymi tabliczkami zamkniętymi w ramie, wykonana z drewna dębowego sezonowanego zaimpregnowanego dwukrotnie w kolorze brązu, daszek dwuspadowy, poszycie dachu deskowane na zakładkę oraz okucia cynkowane do montażu.

4

Gra  edukacyjna kostki wiedzy

Szt.1

Wysokość 190cm – wykonana z czterech drewnianych sześcianów obracanych dookoła własnej osi, zawierających ilustracje różnych gatunków drzew. Konstrukcja oparta na łożyskach oporowych, daszek czterospadowy, poszycie dachu na zakładkę. Podstawa i daszek wykonane z drewna dębowego sezonowanego zaimpregnowanego dwukrotnie w kolorze brązu oraz okucia ocynkowane do montażu na stałe.

5

Dendrofon  na ścieżkę edukacyjną

Szt.1

Wymiary stelaża - szerokość 198cm, wysokość 202cm do dendrofonu, szer. kantówki 12 cm – składająca się ośmiu dobranych pod względem akustycznym fragmentów różnorodnych gatunków drzew.

6

Witacz na ścieżkę edukacyjną

Szt.1

Elementy wyrzeźbione w sezonowanym drewnie i pomalowane. Treść napisu „Zielona ścieżka Platerów”.

7

Zegar słoneczny z kamienia

Szt.1

Dostawa i montaż zegara słonecznego horyzontalnego grawerowanego na płycie granitowej wykonanego w kształcie ośmiokąta wyciętego z kwadratu o boku 100cm lub koła o średnicy 100cm, o grubości 5 cm, z gnomem ze stali nierdzewnej wskazujący czas zegarowy letni i zimowy, słoneczne południe oraz znaki  zodiaku, w którym znajdujemy się danego dnia, kierunki świata i aktualną porę roku. Grafika i napisy – do uzgodnienia z inwestorem.

8

Zbiór typów petrograficznych

szt.1

Bryły skalne surowe, nieoszlifowane o objętości ok.1m3 – granit, marmur dolomitowy, wapień (serpulowy), zlepieniec zygmuntowski, bazalt, piaskowiec, gnejs.

9

Gra edukacyjna  pn. ”leśne koło fortuny”

Szt. 1

Średnica 60cm wraz w zestawem pytań oprawionych w oryginalną drewnianą księgę. Stojak stacjonarny do koła fortuny wysokości 160cm, wykonany z kantówki grubości 8 cm zaimpregnowanej dwukrotnie w kolorze brązu.

10

Deska pomiaru pn. „leśna skocznia”

Szt. 1

Długość 5m, wysokość – 40cm, grubość min. 5cm z drewna dębowego sezonowanego zaimpregnowanego dwukrotnie w kolorze brązu.

 

2.Obowiązki Wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia:

Do zadań Wykonawcy należy:
1.    Wykonanie i dostawa  zakresu zamówienia w określonym terminie.
2.    Udzielenie gwarancji na określone przedmioty zamówienia na min. 24 miesiące.
3.    Dostarczenie atestów i specyfikacji technicznych na określone przedmioty zamówienia.
4.    Dostawa i transport przedmiotów zamówienia na koszt wykonawcy.
5.    Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez dostawcę i zamawiającego.

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
Wspólny Słownik Zamówień:

  39290000-1    Wyposażenie różne
Termin wykonania zamówienia:
 
 2014-07-15

  Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia. 

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

Uwagi, objaśnienia

1

Najniższa cena

100 %

Cn / Cb x 100 x 100% = liczba punktów

Oferta najtańsza otrzyma sto punktów.Pozostałe proporcjonalnie mniej, liczone w/g podanej formuły gdzie:Cn-oferta z najniższą ceną z ofert nieodrzuconych,Cb-oferta badana, 100 - wskaźnik stały, 100% - procentowe znaczenie kryterium.


Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2014-06-23 do godz. 9:00
w siedzibie zamawiającego Gmina Platerów
3 Maja 5
08-210 Platerów
Pokój nr 15

Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 83 357 84 47 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.platerow.com.pl oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: faxem, pocztą elektroniczną lub listem za potwierdzeniem odbioru.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:
stanowisko                 Pomoc administracyjna
imię i nazwisko           Katarzyna Kowalczuk           
tel.                               83 357 84 89
fax.                              83 357 84 47  
w terminach               w godzinach pracy zamawiającego od 7:30 do 15:30

 Załączniki:
1)    Wzór oferty – załącznik nr 1
2)    Formularz cenowy – załącznik nr 2
3)    Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 3
4)    Wzór umowy – załącznik nr 4

5) Pełna treść ogłoszenia

____________________________________

Wójt Gminy Platerów Jerzy Garucki

wybory

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl