slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Numer sprawy: INR.ZP.271.KO.1-1.2014  

Platerów , 2014.01.17

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: INR.ZP.271.KO.1-1.2014  . Nazwa zadania:  Dostawa oleju opałowego dla kotłowni olejowych na terenie gminy Platerów na rok 2014.

Gmina Platerów informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono 13 ofert. Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

Platerów , 2014-01-08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  INR..ZP.271.KO.1-1.2014 .. Nazwa zadania:  Dostawa oleju opałowego dla kotłowni olejowych na terenie gminy Platerów na rok 2014.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)   GMINA PLATERÓW  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Platerów , 2013-12-30

Numer sprawy: INR.K.L.ZP.271.1.2013

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy   INR.K.L.ZP.271.1.2013

INFORMACJA !!!

 

Gmina Platerów wydłuża termin składania ofert na agenta emisji obligacji do dnia 6 października 2017r.

 

Kliknij aby pobrać pełną treść ogłoszenia ikona pdf

Strona 19 z 20

button wybory samorzad 2018

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl