Informacja G. 3033. 2014

G. 3033. 2014

Platerów dnia 07.01.2014 r.

INFORMACJA !
DLA ROLNIKÓW

Nastąpiła zmiana ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz.U. Nr 52, poz. 379 oraz z 2011 r. nr 106, poz.622, Nr 171, poz.1016  i  nr 291, poz.1707) . Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) 

 

w TERMINACH:

  • OD   O1  LUTEGO 2014 r.  do  28  LUTEGO  2014 r. -  wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 roku.
  • OD  01  SIERPNIA 2014 r.  do 29  SIERPNIA a do 31 sierpnia  (w przypadku stępla pocztowego) 2014 r. - wraz  z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01  lutego 2014 r. Do 31  lipca 2014 roku.

 

WYPŁATA

 

Zwrotu podatku nastąpi w 2014 roku w terminach:

  • 1  -  30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym  terminie
  • 1  -  31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

 

Ponadto informuję, że Druk wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy w Platerowie i dostępny jest na stronie internetowej.

 

DRUK WNIOSKU