Obwieszczenie w sprawie suszy 2019

OBWIESZCZENIE

ROLNICY POSIADAJĄCY GOSPODARSTWA ROLNE NA TERENIE GMINY PLATERÓW, ZAINTERESOWANI OSZACOWANIEM SZKÓD SPOWODOWANYCH NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM

-SUSZĄ-

MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O OSZACOWANIE SZKÓD.

WNIOSKI PRZYJMUJE SEKRETARIAT U.G. W PLATEROWIE – POKÓJ NR 15.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW OKREŚLAMY W

NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 12 LIPCA 2019 r.

UWAGA:

DO CZASU PRZEPROWADZENIA LUSTRACJI PRZEZ KOMISJĘ W MIEJSCU WYSTĄPIENIA SZKÓD OBOWIĄZUJE ZAKAZ ZBIORU UPRAWY.

(Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

Kliknij aby pobrać druk wniosku

Platerów dnia 03.07.2019 r.  

 

 

Wójt Gminy

/-/ Jerzy Garucki