Wybory do Izb Rolniczych - 28 lipca 2019r.

Krajowa Rada Izb Rolniczych UCHWAŁĄ NR 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. zarządziła na niedzielę 28 lipca 2019 roku wybory do izb rolniczych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej. Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 28 lipca 2019 r.

  • Spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu udostępniony będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Platerów  od 17 czerwca 2019 roku w godzinach 7.30-15.30.

Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach uprawnionych do głosowania.

  • Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

-zgłoszenie kandydata

-oświadczenie o zgodzie na kandydowanie

-oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 § 1 Kodeksu karnego 

-listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia

Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć do dnia 05.07.2019 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy. 

 

Szczegółowych informacji dotyczących wyborów do izb rolniczych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Platerowie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 lub pod numerem telefonu (83) 359 10 11

Załączniki:

  1. Uchwała nr 2/2019
  2. Obwieszczenie o składzie komisji okręgowej