Zarządzenie Nr.0050.27.2018 Wójta Gminy Platerów z dnia 1 sierpnia 2018r.

Wójt Gminy Platerów

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Górkach

Zarządzenie Nr 0050.27.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Górkach (kliknij aby pobrać)