Wdrożenie procedury podzielonej płatności VAT

Informacja

o wdrożeniu z dniem 1 lipca 2018 r. w Gminie Platerów i jednostkach organizacyjnych gminy

procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

 

W trosce o zapewnienie przyjaznej współpracy, uprzejmie informujemy, że na podstawie art.108a ust 1-3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 1 lipca 2018r. Gmina Platerów wdrożyła model podzielonej płatności VAT.

Podzielona płatność dotyczy wyłącznie podatników VAT czynnych.

Gmina Platerów i jednostki organizacyjne gminy będzie realizowała zapłaty za otrzymane faktury na specjalny utworzony przez Bank w tym celu tzw. „rachunek VAT”. Tylko faktury otrzymane przez JST od podatników VAT z wykazaną kwotą podatku VAT będą regulowane w przedmiotowy sposób.

Jednocześnie informujemy iż zapłata w ramach podzielonej płatności VAT będzie mogła odbywać się od 1 lipca 2018 r. wyłącznie na rachunek bankowy do którego Bank przyjmującego przelew prowadzi rachunek VAT. Zatem na wystawianych fakturach na rzecz JST, kontrahenci muszą pod rygorem odrzucenia przelewu wskazywać od 1 lipca 2018 r. rachunek bankowy z otwartym rachunkiem VAT.

Podanie rachunku bankowego „prywatnego” uniemożliwi przez JST zapłatę za fakturę a kontrahenta narazi na opóźnienie w otrzymaniu przelewu.

Gmina Platerów informuje iż z modelu podzielonej płatności VAT zostały wyeliminowane faktury wystawiane na rzecz mieszkańców w ramach gospodarki komunalnej. Osoby fizyczne nie mogą korzystać z podzielonej płatności VAT. Nie mogą także korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą ale nie będące podmiotami o statusie czynnego podatnika VAT.

                                 

Skarbnik Gminy

Bożena Bartoszewska

 

Do pobrania:

1. ZARZĄDZENIE NR Or 0050.18.2018 Wójta Gminy Platerów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VATZARZĄDZENIE NR Or 0050.18.2018 Wójta Gminy Platerów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT

2. Informacja

3. Informacja o wdrożeniu z dniem 1 lipca 2018 r. w Gminie Platerów i jednostkach organizacyjnych gminy procedury podzielonej płatności VAT (split payment)ormacja o wdrożeniu z dniem 1 lipca 2018 r. w Gminie Platerów i jednostkach organizacyjnych gminy procedury podzielonej płatności VAT (split payment)