Konkurs plastyczny dla dzieci

konkursplastyczny

Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie organizuje Konkurs Plastyczny dla Dzieci w wieku 6-16 lat.

Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, gimnazjów, ośrodków kultury z powiatu łosickiego.

Udział w konkursie jest bezpłatny

Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).

Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A4 (297x210mm).

Tematyka prac powinna być związana z bieganiem,

Elementem obowiązkowym jaki powinien wystąpić na pracy jest jabłko.

Prace mogą być wykonane max w 6 kolorach.

Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie najpóźniejdo dnia 28 lutego 2018 r.

 

Kliknij aby pobrać regulamin kunkursu.