Zaproszenie do podpisania umowy OZE

logo

 

Wójt gminy Platerów informuje, że od dnia 13 września 2017r. w godz. od 8:00 - 15:00 bedą podpisywane umowy (zgodnie z podanym harmonogramem) z mieszkańcami gminy, którzy złozyli deklaracje w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnego zestawu OZE (kolektorów słonecznych/pompy ciepła/instalacji fotowoltaicznych) w budynku mieszkalnym stanowiącym własność mieszkańca Gminy Platerów, w ramach projektu pn. "Wykonanie systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Platerów oraz Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach" współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.1. "Odnawialne źródła energii".

 

Miejscem podpisywania umów będzie Urząd gminy Platerów, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów, pok. Nr 5.

Do podpisania umowy będzie konieczne wpisanie numeru/ów działki/ek na którym posadowiony jest budynek wskazany do montażu instalacji w ramach projektu oraz numer księgi wieczystej.

 

UWAGA!!!

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wykresleniem z listy uczestników projektu.

 

Załączniki:

1. Wzór umowy

2. Harmonogram podpisywania umów wg miejscowości.

3. Pełna treść ogłoszenia.