Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych

 

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów będzie realizowany program badań przesiewowych słuchu u uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.

Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.

Proponowane badanie jest bezpłatne i dobrowolne.

 

 

Realizacja badania zaplanowana jest w dwóch edycjach :

w okresie od października 2017r. do czerwca 2018r. (dla uczniów uczęszczających do klasy I w roku szkolnym 2017/2018) oraz

od września 2018r. do grudnia 2018r. ( dla uczniów uczęszczających do klasy I w roku szkolny 2018/2019)

W ramach programu zostaną wykonane w szkołach audiometryczne badania przesiewowe słuchu u dzieci, po uzyskaniu zgody rodziców/ opiekunów.

Wszystkie badania są bezpieczne, nieinwazyjne i nieuciążliwe dla dziecka, wymagają jednak współpracy dziecka z osobą przeprowadzającą badanie.

Zachęcamy wszystkich rodziców uczniów klas pierwszych do zainteresowania się realizowanym programem oraz do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania.

 

Informacje o Programie dostepne sa również na stronie internetowej www.przesiewy-mazowsze.ifps.org.pl