Informacja o planowanym zgromadzeniu

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 29.09.2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2015.poz 1485) Wójt Gminy Platerów informuję że do Urzędu Gminy w Platerowie wpłynęło zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu publicznym które ma się odbyć na terenie gminy..

Zgromadzenie rozpocznie się w dniu 12.10.2016 o godzinie 10:00 w miejscowości Ostromęczyna na drodze krajowej Nr 19.

Przewidziany czas trwania 10 dni.