Informacja z dnia 21 czerwca 2016r.

Informuję rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie gminy platerów, że zarządzeniem wojewody nr 302 z dn.14.06.2016 r.  powołano komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym: - GRAD.

Rolnicy zainteresowani oszacowaniem szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

WNIOSKI PRZYJMUJE SEKRETARIAT  U. G. W PLATEROWIE - POKÓJ NR 15.
TERMIN  SKŁADANIA WNIOSKÓW OKREŚLAM do  dnia  30 CZERWCA 2016 r.

(Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zakładce Aktualności).
Komisja  kończy pracę po 30 dniach od zatwierdzeniu składu komisji przez Wojewodę Mazowieckiego.

Platerów dnia 20.06.2016 r.