Decyzja GKN.6873.3.2016 Starosty Łosickiego

GKN.6873/3/2016

Decyzja

Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Platerów
orzekam

że nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków wsi Chłopków gmina Platerów pod numerami działek 267, 626 i 686  o pow. 1,02  ha stanowi mienie gromadzkie wsi Chłopków.

Cały dokument można pobrać tutaj.