OGŁOSZENIE Zapisy osób chętnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Platerów.

Platerów, dn. 06.08.2015 r.

OGŁOSZENIE

zapisy osób chętnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Platerów.

 

W związku z możliwością ubiegania się Gminy Platerów o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w perspektywie 2014-2020  Urząd Gminy w Platerowie prosi wszystkich zainteresowanych budową oczyszczalni na swojej nieruchomości o zgłaszanie się do tut. Urzędu pok. Nr 5 w terminie do 30 września 2015 roku, w godzinach 7:30 – 15:30.

Warunkiem wpisania na wstępna listę zainteresowanych jest położenie działki i budynku na której ma być zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków na terenie Gminy Platerów, poza aglomeracją, lub na terenie na którym brak jest sieci kanalizacyjnej i nie ma w planie wykonania takowej.
Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel. 83 357 84 89.

 

Wójt Gminy Platerów
/-/ Jerzy Garucki