Ogłoszenie G. 6825.1.2015

Platerów 07.04.2015 r.

G. 6825.1.2015

OGŁOSZENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że gmina PLATERÓ'W zamierza uzyskać tytuł własności do niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność  Skarbu Państwa – mienie gromadzkie:

obręb geodezyjny PUCZYCE, gmina Platerów

  1. działka oznaczona numerem:  378 o pow. 0,61 ha- przeznaczenie- plac szkolny, plac użyteczności ogólnej i kopalnię żwiru
  2. działka oznaczona numerem:     373 o pow. 0,23 ha- przeznaczenie – kopalnia piasku

obręb geodezyjny  CZUCHÓW, gmina Platerów

  1. działka oznaczona  numerem 564 o pow. 0,05 ha – przeznaczenie –  kopalnia gliny.

Ogłoszenie obowiązuje do  dnia 08 maja 2015 roku.

Do wyżej wymienionego terminu  można składać zastrzeżenia lub wnioski.

 

Ogłoszenie wywieszono  na tablicy ogłoszeń Urzedu Gminy w Platerowie w dniu 07 kwietnia 2015 roku oraz w Sołectwach Puczyce i Czuchów.