slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Platerów, dnia 20.08.2014r.
  
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Platerów      
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Platerów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi  zmianami) oraz na podstawie art. 39 w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXI/104/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 września 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Platerów

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu
 projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 


w dniach od 4 września 2014r. do 4 października 2014r.  w Urzędzie Gminy w Platerowie, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów, pokój nr 5, w godzinach od 900-1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 18 września 2014r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy.
Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium może wnieść uwagi.
Powyższe uwagi oraz uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Platerów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2014r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Wójt Gminy Platerów.

button 2

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl