slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Pomoc dla młodych rolników - WAŻNE !

Pomoc dla młodych rolników- WAŻNE !

W związku z dokonaną realokacją środków w budżecie PROW na lata 2007-2013 budżet działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”, został zwiększony o 189 mln euro. Pozwoli to Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków jeszcze w połowie 2014 roku.

W planowanym naborze wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników w ramach PROW 2007-2013, przewidywane jest wprowadzenie pewnych zmian w warunkach i trybie przyznawania pomocy młodym rolnikom.

Do najważniejszych zmian można zaliczyć:

  • zwiększenie kwoty premii do 100 tys. zł,
  • wydłużenie z 12 do 15 miesięcy okresu prowadzenia działalności rolniczej przez wnioskodawcę (licząc
  • od jej rozpoczęcia działalności do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy),
  • konieczność uzyskania co najmniej 7 punktów w rankingu wniosków, jako warunku przyznania pomocy,
  • skrócenie naboru wniosków o przyznanie pomocy do 30 dni,
  • skrócenie terminu na usunięcie braków formalnych przez wnioskodawcę do 7 dni od otrzymania wezwania,
  • określenie krajowego limitu dostępnych środków dla wszystkich wnioskodawców (w poprzednich naborach były limity wojewódzkie),
  • brak możliwości przeznaczenia premii na inwestycje budowlane na gruntach stanowiących przedmiot dzierżawy,
  • skrócenie czasu na rozpatrzenie wniosku do 50 dni.     

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem:
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/ulatwianie-startu-mlodym-rolnikom.html

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl