Informacja o uchwałach

Urząd Gminy w Platerowie informuje iż podczas XXI sesji Rady Gminy Platerów która odbyła się w dniu 14 września 2012 roku zostały podjęte uchwały w sprawie:

  1. w sprawie podziału Gminy Platerów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  2. w sprawie podziału Gminy Platerów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  3. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Platerów

 

w sprawie podziału Gminy Platerów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych