Zapytanie ofertowe

logo kapital ludzki mazowsze efs

Platerów : 29.02.2012 r.

Nazwa zamawiającego: GMINA PLATERÓW
Adres zamawiającego: Platerów ; ul: 3 Maja 5
Kod: 08-210 Platerów  

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:  Wykonanie tablicy pamiątkowej dla budowy Sali gimnastycznej w Lipnie wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym.

Postępowanie prowadzone jest w formie rozpoznania cenowego.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie tablicy informacyjnej dla budowy Sali gimnastycznej w Lipnie wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym w miejscowości Lipno.

Budowa jest finansowana ze środków RPO WM.

Realizacja wg załączonej treści i podanych wymiarów.Logotypy podane w wersji elektronicznej na płytce.
 

Termin  wykonania nie później niż do dnia 30.03.2012 r.

  1. Wzór oferty
  2. Treść tablicy
  3. Płytka z logotypami.