slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Informacja o wyborze oferty

logo kapital ludzki mazowsze efs
Platerów dnia: 06.03.2012 r.

PROTOKÓŁ

spisany w dniu 6 marca 2012 r  dotyczący wyboru oferty na realizacje zadania pn: „ Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Lipno”.

W nawiązaniu do zapytania ofertowego skierowanego do 3 oferentów w dniu: 29.02.2012 r a mianowicie:

 

  1. AND ROM Łosice ; 08-200 Łosice ; ul: 11 Listopada 6
  2. PHU FOLDRUK ; 08-110 Siedlce ; ul: Starzyńskiego 5
  3. Agencja Reklamowa Kraina Bugu ; 08-200 Łosice ; ul: Rynek 12

stwierdzono , że w terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęły 2 oferty.

 

Ofertę złożyli:

  1. AND ROM Łosice ; 08-200 Łosice ; ul: 11 Listopada 6 na kwotę brutto 553,50 zł.
  2. PHU FOLDRUK ; 08-110 Siedlce ; ul: Starzyńskiego 5 na kwotę brutto  455,10 zł.

 

Analizując przedstawione oferty w zakresie wymagań postawionych przez Zamawiającego a także ceny za wykonanie przedmiotowego zadania , postanowiono powierzyć je do realizacji dla PHU FOLDRUK ; 08-110 Siedlce ; ul: Starzyńskiego 5 na kwotę brutto  455,10 zł.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:

Insp. ds. inwestycji

Krzysztof Lewandowski

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl