slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Obwieszczenie z dnia 01 sierpnia 2012 roku

OBWIESZCZENIE
z dnia 01 sierpnia 2012 roku

w sprawie zawiadomienia właścicieli lasów o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektów uproszczonych planów urządzenia lasów.

Na  podstawie  artykułu 21 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (t.j. Dz. U z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późn. zmianami) oraz  na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

WÓJT  GMINY  PLATERÓW
INFORMUJE

właścicieli  lasów, że w okresie od dnia 01 sierpnia 2012 roku, na okres 60 dni, w Urzędzie  Gminy w Platerowie, pokój nr 14  zostają  wyłożone do wglądu publicznego,  projekty  uproszczonych planów urządzenia lasów.

Zaznaczam, że uproszczony plan urządzenia lasów będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30  dni od dnia 10 sierpnia 2012 roku zainteresowani właściciele lasów mogą  składać zastrzeżenia lub wnioski w sprawie planu.

Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Jednocześnie  z projektem planów urządzenia lasów  jest wyłożony na 21 dni, do publicznego wglądu, projekt prognozy oddziaływania na środowisko.

Projekty planów urządzenia lasów dotyczą następujacych obrębów geodezyjnych:

Chłopków, Chłopków-Kolonia, Czuchów, Czuchów-Pieńki, Falatycze, Górki, Hruszew, Hruszniew, Kisielew, Lipno, Mężenin, Mężenin-Kolonia, Michałów, Myszkowice, Nowodomki, Ostromęczyn, Platerów, Puczyce, Rusków, Zaborze.

 

Wójt Gminy Platerów

/-/  Jerzy Garucki

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl