slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Obwieszczenie GP.OS.6220.1-9.2012

GP.OS.6220.1-9.2012                                                                                                                             Platerów dnia 15.06.2012r.

 OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Platerów , działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami )

zawiadamiam,

że w dniu 14 czerwca 2012 r. , na wniosek Pana Piotra Ostapiuka została wydana decyzja odmowna określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni na 1200 tuczników na działkach nr 2 i 3, położonych w miejscowości Falatycze, gmina Platerów, powiat łosicki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy Platerów, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów , pokój nr 5 w godzinach urzędowania od 730 do 1530

 

Wójt Gminy Platerów

/-/  Jerzy Garucki

Do wiadomości :

  1. Mieszkańcy (na tablicy ogłoszeń Sołectwa Falatycze, w siedzibie Urzędu Gminy Platerów, strona internetowa Gminy Platerów )

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl