slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie GOPS

logo kapital ludzki i efs

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Gminy Platerów, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych. Dla 10 uczestników projektu w okresie od czerwca 2012 roku do grudnia 2012 roku zaplanowane są między innymi działania z zakresu aktywizacji: zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wykazujące chęć zmiany swojej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w GOPS w Platerowie , pokój nr. 2, do dnia 29 czerwca 2012 roku.

w godzinach 7.30 – 15.30

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl