slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zarządzenie Nr 1/2012

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012
WÓJTA GMINY PLATERÓW
z dnia 30 stycznia 2012 roku

 

w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Platerów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012  rok

 

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XVI/83/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536  z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 

§ 1

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Platerów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok (załącznik nr 2).

 

§ 2

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji oraz stworzenie płaszczyzny partycypacji w sprawach ważnych dla gminy oraz organizacji i podmiotów.

§ 3

Termin przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały:

  1. Rozpoczęcie konsultacji – 01 lutego 2012   r.
  2. Zakończenie konsultacji – 15 lutego 2012   r.

 

§ 4

Forma konsultacji:

  1. 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie wypełnienia arkusza konsultacyjnego w formie elektronicznej lub papierowej udostępnionej na stronie internetowej Gminy Platerów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Platerów.   (załącznik nr 1)
  2. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Platerów, ul. 3 Maja 5  08-210 Platerów  od godz. 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie określonym w § 3.

Na kopercie (lub w tytule e-maila) należy wpisać: „Konsultacje Programu Współpracy 2012”.

 

§ 5

Publikacja informacji dotyczącej przeprowadzenia konsultacji oraz projekt konsultowanego dokumentu udostępnione są:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Platerów,
  2. na stronie internetowej Gminy Platerów,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Platerów.

 

§ 6

Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Platerów nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

UZASADNIENIE

 

W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536  z późn. zm .) oraz Uchwały Rady Gminy w Platerowie Nr XVI/83/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. zachodzi potrzeba przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Uchwały Rady Gminy w Platerowie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Platerów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

 

Do pobrania: / kliknij i pobierz /

ikona wordZarządzenie 1/2012

ikona wordZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2012

ikona wordZałącznik Nr 2 do Zarządzenia  - Uchwała Nr XVI/83/2012

 

button 2

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl