slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Budowa ciagów pieszych w m.Hruszniew i Mężenin wraz z zagospodarowaniem terenu

logo prow
Budowa ciągów pieszych w m. Hruszniew
i Mężenin wraz z zagospodarowaniem terenu
 
Została zrealizowana w ramach  projektu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu „Budowa ciągów pieszych w m. Hruszniew i Mężenin wraz z zagospodarowaniem terenu  „ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Beneficjent:                                                               Gmina Platerów

Wartość całkowita :                                                   770 674,13   zł

Wartość dofinansowania ze środków EFPROW:   474 316,00  zł.

Zakres wykonanych prac w ramach projektu:

  1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla :Budowa chodników, zjazdów, parkingu przy kościele i remizie w m. Mężenin
  2. wykonanie projektu budowlanego wraz z przedmiarem robót , kosztorysem inwestorskim, kosztorysem ofertowym ,wykonanie map d/c projektowych Mężenin dz. 327/1,327/2, uzgodnienie dokumentacji projektowej chodnika Mężenin
  3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla : Budowa ciągów pieszych, zatoki autobusowej oraz placu w centrum miejscowości Hruszniew
  4. wykonanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej i kosztorysowej, zakup map do decyzji środowiskowej Ark A4, papier A1, sporządzenie map do projektu w Hruszniewie, uzgodnienie dokumentacji projektowej ciągów pieszych, zatoki autobusowej ,placu w Hruszniewie
  5. Budowa chodników, zjazdów ,parkingu przy kościele i remizie w m.Mężenin
  6. Budowa ciągów pieszych i zatoki autobusowej w Hruszniewie przy drogach powiatowych nr 2013W i 2027W oraz placu w centrum miejscowości Hruszniew

button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl